ES EU

Pribatutasun-politika

 1. Tratamenduaren Arduradunaren/Arduradun-kidearen identifikazioa eta harremanetarako datuak

Sozietatea da webgune honen eta webgunearen azpi-domeinuen (“Webgunea”) bitartez tratatzen diren izaera pertsonaleko datuak tratatzearen arduraduna. Webgunea kudeatzen duen sozietateari ("Sozietatea") informazioa kontsultatzeko, orrialde nagusiaren beheko aldean ageri den Legezko Oharra bisita dezakezu. Klausula honetan, Sozietatearen egingo duen zure datu pertsonalen erabilerari buruzko informazioa ematen dizugu.

Halaber, jakinarazten dizugu Sozietatea eta COMERESA PRENSA SL erakundea –B-82.462.813 zenbakidun IFK eta helbidea Madrilgo Juan Ignacio Luca de Tena kaleko 7. zenbakian– (aurrerantzean, “Comeresa”) direla izaera pertsonaleko zure datuen tratamenduaren arduradunak, pribatutasun-politika honen 5.1 atalean identifikatutako zerbitzuak emateko ondoreetarako. 

 Halaber, Pribatutasun-politika honen helburua da Datuen Babeserako Erregelamendu Orokorraren (“DBEO”) arabera Erabiltzaileak zein Bisitariak dituen eskubideei buruzko informazioa ematea. Zure datu pertsonalen tratamenduaren inguruko edozein zalantza baldin baduzu, jar zaitez harremanetan Sozietatearen edo Comeresa erakundearekin, hemen aurkituko duzun helbidean.

 Era berean, jakinarazten dizugu Vocento Taldeak (talde horretako kide dira Sozietatea zein Comeresa) Datuen Babeserako Ordezkari bat duela, Talde mailan izendatuta dagoena, eta harekin harremanetan jar zaitezkeela, helbide honen bitartez.

2. Informazio orokorra: pribatutasun-politikan jasotako informazioaren deskribapena

Pribatutasun-politika honetan, identifikazio-taula bat aurkituko duzu, Sozietateak eta/edo Comeresak eskaintzen duten zerbitzu bakoitzeko.

Ondoren adierazten diren alderdiei buruzko informazioa aurkituko duzu taula horietan:

· Zure datu pertsonalen tratamenduaren helburuak; hau da, Sozietateak eta/edo Comeresak (5. atalean identifikatzen denaren arabera) zure datuak tratatzearen arrazoia.

· Sozietateak, adierazitako helburu bakoitzerako, datuak tratatzea ahalbideratzen duten legezko oinarriak.

· Zure datuak beste batzuei komunikatzeko aukera, bai eta komunikazio horren arrazoia. Ondore horietarako, jakinarazten dizugu ez dizkiegula zure datu pertsonalak beste batzuei ematen, horretarako legezko obligazioren bat egon ezean (Ogasuna, Epaileak eta Epaitegiak, Segurtasun Indar eta Kidegoak...), edo jarraian ageri den taulan berariaz adierazten ez badugu. Bestalde, zure datu pertsonalak eskuragarri izango dituzte Sozietateko eta/edo Comeresako (5. atalean identifikatzen denaren arabera) tratamenduaren arduradunek, hau da, beraien eginkizunak betetzeko zure datu pertsonalak eskuratu beharra duten zerbitzu-emaileek. Zure datu pertsonalak eskuratzen dituzten zerbitzu-emaileak informazio-sistemen, teknologiaren eta call center sektoreetakoak dira, oro har. Jarraian ageri den taulan, hainbat sektore adierazten da, zeintzuen arabera Sozietatearen eta/edo Comeresaren (5. atalean identifikatzen denaren arabera) zerbitzu-emaileek zure datu pertsonalak eskuratu behar dituzten. Jakinarazten dizugu zure datuen hartzaileen inguruko informazio xehatuagoa eska dezakezula, hemen agertzen den helbide elektronikora idatzita; adieraz ezazu zein hartzaileren tratamenduari buruzko informazioa eskuratu nahi duzun.

· Gerta daitezkeen datuen nazioarteko transferentziak.

· Ematen dizkiguzun datuak kontserbatzeko epea. Horri dagokionez, jakinarazten dizugu kontratu-harremanak indarrean irauten duen bitartean gordetzen ditugula zure datu pertsonalak edo, baimena eman badiguzu, epe luzeagoz. Halaber, jakinarazten dizugu zure datuak blokeatuta egongo direla erreklamazio judizialei, administratiboei edo fiskalei erantzuteko, aplikagarria den araudi bakoitzak legez ezartzen duen epeetan.

3. Beharrezko eta eguneratutako informazioa

Ematen dizkizugun inprimakietan asteriskoz (*) seinalatuta dauden eremu guztiak bete behar dira derrigorrez; hala, eremu horietakoren bat betetzen ez baduzu, baliteke eskatzen dituzun zerbitzuak eman ahal ez izatea. Egiazko informazioa eman beharko duzu; debekatuta dago ezizenak edo nortasuna ezkutatzeko bitartekoak erabiltzea, inprimakiak berak ez badizu behintzat, berariaz, erabiltzaile-izen bat, nick bat edo ezizen bat sortzea eskatzen.

Erabiltzaile-izenak edo sarbide-gakoak sortzerakoan, edo dauden inprimakietan eska diezazuketen edozein datu ematerakoan, ezin izango duzu erabili adierazpen edo multzo grafiko-izendatzaile itsusi eta iraingarririk, marka, izen komertzial, establezimenduetako errotulu, sozietate-izen, publizitate-adierazpen eta jendartean ezagunak edo famatuak diren pertsonaien izen edo ezinenekin bat datozen adierazpenik, horiek erabiltzen baimenik ez baduzu behintzat eta, oro har, legearen edo oro har onartuta dauden exijentzia moralen eta ohitura onen aurka doan adierazpenik.

 Ezinbestekoa da uneoro gorde eta zain ditzazun sortzen dituzun edo ematen zaizkizun erreferentzia-zenbakiak, pasahitzak eta sarbide-kodeak. Zu izango zara zure kontu pertsonalaren erabileraren –baimendua izan edo ez– erantzule bakarra eta, zentzu horretan, informazio hori modu arduratsuan erabiltzeko, beste batzuen eskura ez jartzeko eta, galtzen baduzu edo lapurtzen badizute, horren berri emateko konpromisoa hartzen duzu.

 Emandako informazioa beti eguneratuta egon dadin eta akatsik izan ez dezan, lehenbailehen eman beharko diozu Sozietateari eta/edo Comeresari zure datu pertsonalen aldaketen eta zuzenketen berri, hemen azaltzen den helbidera mezu elektroniko bat bidalita. Halaber, Webgunean ere egunera ditzakezu zure datu pertsonalak, zure gune pribatutik.

Era berean, aipatutako inprimakietan ageri den “Onartzen dut” (edo horren parekidea) botoia sakatzerakoan, adierazten duzu zehatzak eta egiazkoak direla eman dituzun datuak eta informazioa.

4. Zure eskubideez baliatzea

Jakinarazten dizugu ondoren adierazten diren eskubideez balia zaitezkeela:

1. Zure datu pertsonalak eskuratzeko eskubidea, zein datu tratatzen ari garen eta datu horiekin zein tratamendu-operazio egiten ari garen jakin dezazun;

2. Zuzena ez den edozein datu pertsonal zuzentzeko eskubidea;

3. Zure datu pertsonalak ezabatzeko eskubidea, posible denean;

4. Zure datu pertsonalen tratamendua mugatzea eskatzeko eskubidea, datuen tratamenduaren zehaztasuna, legezkotasuna edo beharra zalantzazkoa denean; kasu horietan, datuak gorde ahal izango ditugu, erreklamazioetarako edo horien aurreko defentsarako.

5. Zure datu pertsonalen tratamendua aurkaratzeko eskubidea, goiko taulan adierazten direnen tratamendurako gaitzen gaituen legezko oinarria interes legitimokoa denean. Sozietateak ez ditu gehiago zure datuak tratatuko, baldin eta ez badu horretarako pisuzko interes legitimoren bat, edo erreklamazioak formulatzeko, egiteko edo defendatzeko.

6. Zure datuak eramateko eskubidea, goiko taulan adierazitakoak tratatzeko gaitzen gaituen legezko oinarria kontratu-harremana edo zure baimena denean.

7. Sozietateari emandako baimena atzera botatzeko eskubidea.

Edozein unetan eta doan balia zaitezke zure eskubideez, ondoren adierazten diren moduetan:

1. Hemen ageri den helbidera mezu elektroniko bat bidalita, zein eskubide erabili nahi duzun eta zure identifikazio-datuak adieraziz.

2. Hemen ageri den helbidera idatzizko eskabide bat bidalita, zein eskubide erabili nahi duzun eta zure datu pertsonalak adieraziz.

3. Gainera, Webguneko zure gune pribatutik, baja emateko atalera sartuta, aurretiaz onartu dituzun komunikazio komertzial guztien bidalketetan baja emateko aukera duzu.

 Bestalde, jakinarazten dizugu Datuen Babeserako Espainiako Agentziaren aurrean erreklamazio bat aurkezteko eskubidea duzula, uste baduzu zure datu pertsonalen tratamenduan datuen babeserako legeria urratu dela.

5. Tratamenduen informazio xehatua, zerbitzuz zerbitzu

5.1. Comeresa eta Sozietatea erantzunkide diren zerbitzuak

5.1.1. Tratamenduaren helburua:
5.1.1.1.

Erregistratutako erabiltzaileak: Erregistratutako erabiltzaile gisa erregistratzeko zure datu pertsonalen kudeaketa, Vocento Taldearen Single Sign On sistemaren kudeaketarako; sistema horrek, Comeresaren erantzunkidetasunari esker, Vocento Taldearen edozein komunikabidetan egiaztatze-datu berberekin erregistratu ahal izango zara

· Lege-oinarria: Kontratu-harremana kudeatzea: Webguneko erabiltzaile gisa erregistratzeko egin diguzun eskabidea kudeatzea

· Hartzaileak: Zure datu pertsonalak ez zaizkio lagako inori, eta 2. atalean adierazitako zerbitzu-emaileak ez diren inork ez du izango zure datuak eskuratzeko aukerarik

· Nazioarteko transferentziak: Nazioarteko transferentziak egin ahal izango dira, zure datu pertsonalak Sozietatearen zerbitzu-emaileei emateko. Zerbitzu-emaile horiek Europako Esparru Ekonomikotik kanpokoak izan daitezke. Europako babes-mailaren parekoa duten adierazpenik egin ez badute, Sozietateak kontratuko dagozkion klausulak aplikatuko ditu edo Privacy Shield akordioarekin bat egin dezala exijituko dio.

· Datuak gordetzeko epea: Kontratu-harremanak irauten duen bitartean

5.1.1.2. Komunikazio komertzialak modu segmentatuan bidaltzea, jakinarazi dizkiguzun interesen arabera –horretarako baimenik eman baduzu–. 

· Lege-oinarria: Baimena: erregistro-inprimakian ageri den laukitxoa markatuz gero, baimena emango diguzu Sozietateak eta Comeresak aurreko zutabean identifikatutako sektoreekin lotutako komunikazio komertzialak bidal diezazkizuten. 

· Hartzaileak: Zure datu pertsonalak ez zaizkio lagako inori, eta 2. atalean adierazitako zerbitzu-emaileak ez diren inork ez du izango zure datuak eskuratzeko aukerarik

· Nazioarteko transferentziak: Nazioarteko transferentziak egin ahal izango dira, zure datu pertsonalak Sozietatearen zerbitzu-emaileei emateko. Zerbitzu-emaile horiek Europako Esparru Ekonomikotik kanpokoak izan daitezke. Europako babes-mailaren parekoa duten adierazpenik egin ez badute, Sozietateak kontratuko dagozkion klausulak aplikatuko ditu edo Privacy Shield akordioarekin bat egin dezala exijituko dio.

Datuak gordetzeko epea: 25 hilabetez, Sozietatearekin edo Comeresarekin hartu-emana azkenekoz izan duzunetik zenbatzen hasita, edo zure baimena ezeztatzen duzun arte (lehenengo gertatzen dena)

5.2. Sozietatearen ardurapeko zerbitzuak

Jarraian xehatzen diren helburuetan, zerbitzuetan, Sozietatea da biltzen diren izaera pertsonaleko datuen tratamenduaren arduradun bakarra

5.2.1. Tratamenduaren helburua: 

5.2.1.1. 

Erregistratutako erabiltzaileak, eta “Kluba”: erabiltzaile gisa erregistratuz gero, Sozietatearen ardurapean dagoen Klub batean sartuko zara; honako hauek dira abantaila nagusiak (kide izatearekin lotutako tratamenduak):

· Newsletter editorialak bidaliko dizkizugu. Egunean bat, albiste nabarmenenekin, eta presazko beste bat, azken uneko albisteekin

· Blogean/foroan argitaratzea

· Albisteen inguruko iruzkinak

· Lehiaketa eta eskaintza esklusiboetan parte hartzea

· Deskontuak eskuratzea

           · Lege-oinarria: Kontratu-harremana kudeatzea: Sozietateak eskatu zaizkion zerbitzuak emate hutsak dakar zerbitzuak emateko harreman bat izatea, nahiz eta zerbitzu horiek doanekoak izan.

            · Hartzaileak: Zure datu pertsonalak ez zaizkio inori lagako. Zure datuak eskura ditzaketen zerbitzu-emaileen kategoriei dagokienez –bigarren atalean adierazitakoaz gain–, komunikazio-bidalketen zerbitzu-emaileak sartzen dira.

             · Nazioarteko transferentziak: Nazioarteko transferentziak egin ahal izango dira, zure datu pertsonalak Sozietatearen zerbitzu-emaileei emateko. Zerbitzu-emaile horiek Europako Esparru Ekonomikotik kanpokoak izan daitezke. Europako babes-mailaren parekoa duten adierazpenik egin ez badute, Sozietateak kontratuko dagozkion klausulak aplikatuko ditu edo Privacy Shield akordioarekin bat egin dezala exijituko dio.

Datuak gordetzeko epea: Kontratu-harremanak irauten duen bitartean

5.2.1.2. 

Eskaintzen diren gainerako zerbitzuak (hala nola ON+, Oferplan, urrezko txartela, platinozko txartela, Abc gourmet, eskelak, El Diario Vasco denda, Kiosko eta Mas zerbitzuetara harpidetzea, paperezko edizioko harpidedunak, Pidecita eta Guapabox): eskatutako produktu bakoitzarekin lotutako zerbitzuak kudeatzea, besteak beste, produktuaren kobrantza eta egunkarien eta erositako produktuen bidalketa kudeatzea.

· Lege-oinarria: Kontratu-harremana kudeatzea: Sozietateak eskatu zaizkion zerbitzuak emate hutsak dakar zerbitzuak emateko harreman bat izatea, nahiz eta zerbitzu horiek doanekoak izan.

· Hartzaileak: Zure datu pertsonalak ez zaizkio lagako inori, ondoren adierazten diren kasuetan izan ezik:

· Oferplan: kupoia jaulkitzen duen erakundeari emango zaizkio zure datuak, zerbitzua behar bezala eman diezazun.

· Harpidetza- edo ordainketa-zerbitzuak: adierazten diguzun banku-erakundeari lagako dizkiogu zure datuak, dagokion banku-helbideratzea egiteko

· Zure datuak eskura ditzaketen zerbitzu-emaileen kategoriei dagokienez –bigarren atalean adierazitakoaz gain–, komunikazio elektronikoen bidalketen zerbitzu-emaileak, banatzaileak (erosketa etxera bidaltzea eskatzen baduzu) eta kioskoko saltzaileak sartzen dira.

· Nazioarteko transferentziak: Nazioarteko transferentziak egin ahal izango dira, zure datu pertsonalak Sozietatearen zerbitzu-emaileei emateko. Zerbitzu-emaile horiek Europako Esparru Ekonomikotik kanpokoak izan daitezke. Europako babes-mailaren parekoa duten adierazpenik egin ez badute, Sozietateak kontratuko dagozkion klausulak aplikatuko ditu edo Privacy Shield akordioarekin bat egin dezala exijituko dio.

Datuak gordetzeko epea: Kontratu-harremanak irauten duen bitartean

5.2.1.3. Erreklamazioak eta erabiltzaileenganako arretako kontsultak

· Lege-oinarria: Harpidedunek, edozein zerbitzuren erabiltzaileek edo "Harpidedunen Klubeko" kideek egindako informazio-eskaerei edo planteatutako erreklamazioei erantzuteko Sozietateak duen interes legitimoa

· Hartzaileak: Zure datu pertsonalak ez zaizkio lagako inori, eta 2. atalean adierazitako zerbitzu-emaileak ez diren inork ez du izango zure datuak eskuratzeko aukerarik

· Nazioarteko transferentziak: Ez da egingo zure datu pertsonalen nazioarteko transferentziarik

· Datuak gordetzeko epea: Kontratu-harremanak irauten duen bitartean

5.2.1.4. Ordaindu gabeko kopuruen erreklamazioak

· Lege-oinarria: Zorpetutako kopuruak berreskuratzeko beharrezko ekintzak abiarazteko Sozietateak duen interes legitimoa.

· Hartzaileak: Zure datu pertsonalak ez zaizkio lagako inori, eta 2. atalean adierazitako zerbitzu-emaileak ez diren inork ez du izango zure datuak eskuratzeko aukerarik

· Nazioarteko transferentziak: Nazioarteko transferentziak egin ahal izango dira, zure datu pertsonalak Sozietatearen zerbitzu-emaileei emateko. Zerbitzu-emaile horiek Europako Esparru Ekonomikotik kanpokoak izan daitezke. Europako babes-mailaren parekoa duten adierazpenik egin ez badute, Sozietateak kontratuko dagozkion klausulak aplikatuko ditu edo Privacy Shield akordioarekin bat egin dezala exijituko dio.

· Datuak gordetzeko epea: Zorra ordaindu bitartekoa

5.2.1.5. Sozietatearen komunikazioak bidaltzea, ondorengo helburuetarako:

· Zu ekitaldietara gonbidatzea,

· Lehiaketa edo promozioetan parte hartzea.

· Sozietateak eskainitako beste zerbitzu batzuk.

Zure intereseko komunikazioak bidaltzeko helburuz, jakinarazi dizkiguzun interesei buruzko analisia egingo du Sozietateak.

· Lege-oinarria: Baimena: erregistro-inprimakian ageri den laukitxoa markatuz gero, baimena emango diguzu Sozietateak komunikazio komertzialak bidal diezazkizun, aurreko zutabean adierazten den moduan. 

· Hartzaileak: Ez da zure datu pertsonalik lagako tratamendu honetan oinarrituta. Zure datuak eskura ditzaketen zerbitzu-emaileen kategoriei dagokienez –bigarren atalean adierazitakoaz gain–, komunikazio-bidalketen zerbitzu-emaileak sartzen dira.

· Nazioarteko transferentziak: Nazioarteko transferentziak egin ahal izango dira, zure datu pertsonalak Sozietatearen zerbitzu-emaileei emateko. Zerbitzu-emaile horiek Europako Esparru Ekonomikotik kanpokoak izan daitezke. Europako babes-mailaren parekoa duten adierazpenik egin ez badute, Sozietateak kontratuko dagozkion klausulak aplikatuko ditu edo Privacy Shield akordioarekin bat egin dezala exijituko dio.

· Datuak gordetzeko epea: 25 hilabetez, Sozietatearekin azkenekoz hartu-emana izan duzunetik zenbatzen hasita, edo zure baimena ezeztatzen duzun arte (lehenengo gertatzen dena)

5.2.1.6. Komunikazioak bidaltzea, ekitaldietara gonbidatzeko, eta Taldearekin eta ondoren adierazten diren sektoreekin zerikusia duten albisteak jakinarazteko : enplegua eta prestakuntza, informatika eta teknologia, aisialdia eta dibertsioa, gastronomia eta elikadura, altzariak eta etxetresna elektrikoak, zaharkinak, dekorazioa eta barne-diseinua, erakunde eta elkarteak, enkanteak, brikolajea, maskotak, finantza-zerbitzuak eta aseguruak, higiezinen eskaintzak, motorra eta automobilgintza, gizon/emakumeentzako artikuluak, bidaiak eta turismoa, haurrentzako produktuak, eta musika eta liburuak. Zure intereseko komunikazio komertzialak bidaltzeko helburuz, jakinarazi dizkiguzun interesei buruzko analisia egingo du Sozietateak. 

· Lege-oinarria: Baimena: erregistro-inprimakian ageri den laukitxoa markatuz gero, baimena emango diguzu Sozietateak aurreko zutabean identifikatutako sektoreekin lotutako komunikazio komertzialak bidal diezazkizun. 

· Hartzaileak: Ez da zure datu pertsonalik lagako tratamendu honetan oinarrituta. Zure datuak eskura ditzaketen zerbitzu-emaileen kategoriei dagokienez –bigarren atalean adierazitakoaz gain–, komunikazio-bidalketen zerbitzu-emaileak sartzen dira.

· Nazioarteko transferentziak: Nazioarteko transferentziak egin ahal izango dira, zure datu pertsonalak Sozietatearen zerbitzu-emaileei emateko. Zerbitzu-emaile horiek Europako Esparru Ekonomikotik kanpokoak izan daitezke. Europako babes-mailaren parekoa duten adierazpenik egin ez badute, Sozietateak kontratuko dagozkion klausulak aplikatuko ditu edo Privacy Shield akordioarekin bat egin dezala exijituko dio.

· Datuak gordetzeko epea: 25 hilabetez, Sozietatearekin azkenekoz hartu-emana izan duzunetik zenbatzen hasita, edo zure baimena ezeztatzen duzun arte (lehenengo gertatzen dena)

6. Segurtasuna

Sozietateak eta Comeresak Datuen Babeserako Erregelamendu Orokorrak erabiltzaileen datu pertsonalak ezusteko galeren eta baimendu gabeko eskuratze, tratamendu edo ezagutzera emateen aurrean babesteko exijitzen dituen segurtasun-mailak ezarri eta mantentzen ditu, kontuan izanda teknologiaren egoera, gordetako datuen izaera eta zer nolako arriskuen aurrean egon daitezkeen. Hala ere, informazioaren Internet bidezko transmisioa ez da erabat segurua; horregatik, eta Sozietateak eta Comeresak erabiltzaileen datuak babesteko eginahalak egiten dituzten arren, ezin dute erabateko segurtasuna bermatu datuok Webgunera iritsi bitartean. Beraz, zure ardura eta erantzukizunpean bidaliko da ematen diguzun informazio guztia. Behin datuak jasotzen dituztenean, segurtasun-prozedura eta –funtzio zorrotzak erabiliko dituzte Sozietateak eta Comeresak, baimendu gabeko edozein sarbide galarazteko.

7. Konfidentzialtasuna

Konfidentzialtasunez tratatuko ditugu Webgunearen edo zurekin izan dezakegun beste edozein komunikazio-bideren bitartez eskura genitzakeen datuak, eta datuok sekretupean gordetzeko konpromisoa hartzen dugu, aplikatzekoa den legerian ezarritakoari jarraiki.

8. Adingabeak

14 urtez azpikoek ezingo dituzte eskura dauden zerbitzuak erabili haien gurasoen, tutoreen edo legezko aldez aurretiko baimenik gabe, eta azken horiek izango dira beraien kargu dauden adingabeek Webgunearen bitartez egiten dituzten ekintzen erantzule bakarrak, inprimakiak adingabe horien datu pertsonalekin betetzea eta, hala badagokio, inprimakietako laukitxoak markatzea barne. Zentzu horretan, eta Sozietateak eta Comeresak ez dutenez gaitasunik erabiltzaileak adingabeak diren edo ez kontrolatzeko, ohartarazten zaituztegu gurasoak eta tutoreak izan beharko direla adingabeak beraiek gainbegiratu gabe Webgunera sartzea eta/edo izaera pertsonaleko datuak ematea saihesteko beharrezko mekanismoak gaitu behar dituztenak; Sozietateak eta Comeresak ez dute beren gain hartuko horri dagokion inolako erantzukizunik.

9. Pribatutasun-politika eguneratzea

Baliteke Pribatutasun-politika hau eguneratu behar izatea; horregatik, beharrezkoa da aldizka politika hau begira dezazun eta, ahala izanez gero, Webgunera sartzen zaren aldiro, behar bezala informatuta egon zaitezen biltzen dugun informazioaren eta informazio horren tratamenduaren inguruan. Webgunearen azpiko aldean aurkituko duzu Pribatutasun-politika. Hala eta guztiz ere, pribatutasun-politika honi zure datu pertsonalen tratamenduari eragiten dion edozein aldaketa eginez gero, emango dizugu horren berri.

2018ko maiatzaren 14an eguneratu genuen azkenekoz Pribatutasun-politika.